เป้าหมาย (Understanding Goal) : เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Gallery


ครูประจำชั้น 
ม.1 Quarter 4/58

V 
 
ออสติน
 
มิลล์
 
อังๆ
 
มายด์
 
ปุณ
 
เพชร
 
โจเซฟ
 
ครูผักกาด
 
บอล
 
คอป
 
เพลง
 
บีท
 
นัท
 
กระต่าย
 
ติ
 
ปังปอนด์
 
ไอดิน
 
ซินดี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น